Vardagens triviala allvar och berättandets kraft

Vardagens triviala allvar och berättandets kraft.
En festskrift till professor Lena Marander-Eklund.
Red. Blanka Henriksson och Susanne Nylund Skog.
Åbo Akademis förlag 2024.

Häftad, 322 sidor
ISBN 978-952-389-056-5

Den här boken är tillägnad Lena Marander-Eklund, professor i folkloristik vid Åbo Akademi. I linje med hennes forskning om vardagen och ”det till synes triviala” undersöker bokens författare allt från vardagliga föremål på museer till privata brev. I boken får vi bland annat ta del av mottagandet av flyktingar på 1940-talet, vardagsliv på 1700-talet i Åbo och på 1960-talet i Örebro. Vi lär oss inte bara om förändringar i norska begravningsritualer och globala minnesikoner i lokala sammanhang, utan även om varför dessa olika fenomen ser ut som de gör. Flera av bidragen tar sin utgångspunkt i noggranna tolkningar av intervjusamtal eller skrivna livsberättelser och vi blir på så vis varse hur den enskilda individens erfarenheter är relaterade till och infogade i större sammanhang. Sammantaget speglar boken Lena Marander-Eklunds breda forskargärning och utgör ett viktigt bidrag till kunskapen om hur personliga berättelser och vardagsfenomen ingår i samhälleliga och kulturella processer.

25,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: