Transcripts and certificates (ÖPU)

Åbo Akademi uppbär avgift för viss service till personer som inte för tillfället bedriver studier. Med detta avses personer som inte har gjort terminsanmälan eller personer som saknar studierätt vid akademin (Rektors beslut 8.1.2013).

Till den lägre avgiftsklassen hör intyg/utredningar som kräver en mindre arbetsinsats av ÅA.

OBS! Du bör vara i kontakt med Öppna universitetets kansli innan du betalar opu@abo.fi

35,00 

(incl. VAT 0%)
Product Code: Studieintyg och avskrifter-1