Tidningen Skärgård lösnummer

Följande lösnummer finns att köpa, välj nummer och år nedan.

Observera att välja postning vid kassan för att betala postavgiften.

Nr 2/2022 Flyttrörelser (72 s.)
Nr 1/2022 Hållbar sjöfart (72 s.)
Nr 4/2021 Författare och ölitteratur (72 s.)
Nr 3/2021 Åland (72 s.)
Nr 2/2021 Smuggling (72 s.)
Nr 1/2021 Vatten (82 s.)
Nr 4/2020 Företagande och företagsamhet (90 s.)
Nr 2/2020 Fyrar och navigering (100 s.)
Nr 1/2020 Fiskaren och fisken (80 s.)
Nr 2/2019 Vrak och skeppsbrott (92 s.)
Nr 4/2018 Våra dialekter (80 s.)
Nr 3/2018 Från fåglar till Pipping (72 s.)
Nr 2/2018 Den nya generationen (88 s.)
Nr 1/2018 Vinter och is (88 s.)
Nr 4/2017 Skärgård 40 år (80 s.)
Nr 3/2017 Dass, solkraft och hållbarhet (76 s.)
Nr 2/2017 Skärgårdens mat (80 s.)
Nr 1/2017 Konst (76 s.)
Nr 4/2016 Finland 100 år (72 s.)
Nr 3/2016 Sol och vatten (72 s.)
Nr 2/2016 Skärgårdsturism (72 s.)
Nr 1/2016 Rosenholm, Lillmälö och Stundars (80 s.)
Nr 4/2015 Kekkonen i skärgård (72 s.)
Nr 3/2015 Öar och skär (88 s.)
Nr 2/2015 Hangö – mitt i havets famn (108 s.)
Nr 1/2015 Att dokumentera är viktigt (80 s.)
Nr 4/2014 En trend att bryta (80 s.)
Nr 3/2014 Föreningsaktörer i skärgård (88 s.)
Nr 2/2014 Ur Anders Munsterhjelms dagböcker (88 s.)
Nr 1/2014 Skärgårdshavet jubilerar (88 s.)
Nr 4/2013 Mat som hantverk (80 s.)
Nr 3/2013 Uppdrag i norr (76 s.)
Nr 2/2013 Från Okavango till Kuggom (76 s.)
Nr 1/2013 Om jakt & fångst (84 s.)
Nr 4/2012 Kvinnokraft (76 s.)
Nr 3/2012 Skutor och farleder (68 s.)
Nr 2/2012 Mervärde i Skärgård (84 s.)
Nr 1/2012 Kaj Dahls skärgårdsarv (108 s.)
Nr 4/2011 Resurslandskapet (80 s.)
Nr 3/2011 Glesbygd i förändring (68 s.)
Nr 2/2011 Konst och kultur (84 s.)
Nr 1/2011 Öborna berättar (84 s.)
Nr 4/2010 En senhöstdag i skärgården (88 s.)
Nr 3/2010 Energi och miljö (60 s.)
Nr 2/2010 Korpo, ytterst i staden (72 s.)
Nr 1/2010 Skärgårdsdelegationen 60 år (100 s.)
Nr 4/2009 Naturfientlig populism (72 s.)
Nr 3/2009 Kimitoön (60 s.)
Nr 2/2009 Vårt värdefullaste kapital (64 s.)
Nr 1/2009 Arkeologi (80 s.)
Nr 4/2008 Sydbottnisk horisont (80 s.)
Nr 3/2008 Museer i kustland och skärgård (60 s.)
Nr 2/2008 Natur i förändring (60 s.)
Nr 1/2008 Skärgårdssamarbetet 30 år (68 s.)
Nr 4/2007 Trettio årgångar med Skärgård (64 s.)
Nr 3/2007 Finska kriget 1808–09 (108 s.)
Nr 2/2007 Norra Kvarkens landhöjningsrike (68 s.)
Nr 1/2007 Skärgård 30 år (84 s.)
Nr 4/2006 Sibbo – hotad kulturbygd (84 s.)
Nr 3/2006 Ur västnyländska annaler (84 s.)
Nr 2/2006 Åländska skärgårdskommuner (88 s.)
Nr 1/2006 Skärgårdens nya konstellationer (88 s.)
Nr 4/2005 Landskap i förändring (76 s.)
Nr 3/2005 Arktiska latituder (80 s.)
Nr 2/2005 Kökar (64 s.)
Nr 1/2005 Folkloristik (72 s.)
Nr 4/2004 Tillståndet i Östersjön (72 s.)
Nr 3/2004 Kustliv och skärgårdskultur (88 s.)
Nr 2/2004 Utö fyr- och lotssamhälle (120 s.)
Nr 1/2004 Estlandssvenska Aiboland (136 s.)

From 15,00 

(incl. VAT 10%)
Product Code: