Svenskans beskrivning 37

Svenskans beskrivning är en konferensserie för forskning om svenska språket och utgör en mötesplats för forskare inom olika discipliner av ämnet. Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning.

Den trettiosjunde sammankomsten ägde rum den 8-10 maj 2019 i Åbo. Som värd för konferensen stod svenskämnet vid Åbo Akademi. Temat var Språket och det sociala, särskilt språkets roll i social inkludering och exkludering. Konferensen samlade ca 120 deltagare och innehöll sammanlagt 75 presentationer – plenarföredrag, sektionsföredrag och posterpresentationer. I denna volym publiceras i bearbetad form 26 av dessa presentationer. De erbjuder en mångfald av olika perspektiv på (svenska) språket.

25,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: Svenskans beskrivning 37

Additional information

Weight 0,82 kg
Dimensions 17,5 × 25 × 1,8 cm