Sjöfarten i krig

Nils Erik Villstrand & Kasper Westerlund (red.)

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 35, åbo 2018

Inbunden, rikt illustrerad, 216 sidor.

ISBN 978-952-12-3527-6

I år har det gått hundra år sedan första världskriget slutade, Tyskland kapitulerade och maktförhållandena i östersjön radikalt förändrades. Ett i många avseenden nytt Europa med bl.a. fem nya självständiga stater kring östersjön hade uppstått. Segrarmakterna dikterade fredsvillkor som kom att kasta långa skuggor in i framtiden. Andra världskriget uppfattas numera med stort berättigande som en fortsättning på det första och tiden från 1914 till 1945 som en sammanhållen period. Avsikten med boken Sjöfarten i krig har varit att anlägga maritima och som en logisk följd även marina perspektiv på denna för sjöfarten intressanta och i många avseenden omvälvande tidsperiod. Fokus ligger på den civila sjöfarten. Rumsligt rör sig författarna huvudsakligen på östersjön och i de danska sunden.

I boken medverkar Lars Ericson Wolke, Annette Forsén, Kenneth Gustavsson, Robert Louhimies, Mikko Meronen, Gunnar Möller, Erik Norberg, Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund och Lars Westerlund.

35,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: Sjöfarten i krig