Militärlivet i 1920-talets Finland

Åren 1922-1923 avtjänade Ture Dahlbacka sin värnplikt i Vasa. Under militärtiden förde han dagliga anteckningar i två vaxdukshäften. Anteckningarna i dessa häften ger en god inblick i hur militärlivet kunde te sig ur en värnpliktigs synvinkel i 1920-talets Finland. De handlar nämligen till stor del om det som försiggick på garnisonsområdet i Vasa under de drygt nio månaderna som Ture gjorde sin värnplikt där. Men anteckningarna bidrar också till att teckna en bild av Ture som person, eftersom de ger en daglig insyn i ett betydelsefullt skede av hans liv.

Större delen av denna bok utgörs av en renskriven version av själva dagboken. Men för att ställa in dagboken i ett sammanhang inleds boken med ett kapitel som har titeln “Att skriva dagbok”. Därefter följer ett kapitel som har rubriken “Dagboken som historisk källa”. Slutligen ges en presentation av Ture Dahlbacka samt en sammanfattning av innehållet i dagboken.

Ingvar Dahlbacka och Jakob Dahlbacka är sonson respektive sonsons son till Ture Dahlbacka. Ingvar Dahlbacka är professor och Jakob Dahlbacka är projektforskare inom ämnet kyrkohistoria vid Åbo Akademi.

18,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: Militärlivet i 1920-talets Finland