Med mission som livsuppgift

Henrik Smedjebacka som missionär, missionsledare och missionsvetare

Redaktör: Kim Groop

Kyrkohistoriska arkivet vid åbo Akademi, Meddelanden 49, Åbo 2018

ISBN: 978-952-12-3713-3

ISSN: 0355-6069

Häftad, 190 sidor

Henrik Smedjebacka var en av de mest betydande missionsvetarna i Finland under 1900-talets andra hälft. Från början av 1950-talet fram till sitt frånfälle 2012 var han verksam som missionär och kyrkoledare i Tanzania, som medarbetare och direktor för Finska Missionssällskapet, samt som missionsteolog och missionshistoriker vid Åbo Akademi. Han bidrog också till den missionsteologiska utvecklingen i den Evangelisk Lutherska Kyrkan i Finland samt i Lutherska Världsförbundet. I denna antologi bidrar tretton akademiker, missionskollegor, släktingar och vänner med essäer på svenska, finska och engelska om Henrik Smedjebacka, hans livsverk och de kontexter inom vilka han var verksam.

Henrik Smedjebacka was one of the most important mission scholars in Finland during the second half of the 20th century. In this anthology, thirteen scholars, missionary colleagues, relatives, and friends contribute with essays about Dr Smedjebacka from different perspectives as well as about his life’s work.

Henrik Smedjebacka oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon tärkeimpiä missiologeja Suomessa. Tässä antologiassa kolmetoista akatemian edustajaa, lähetyskollegaa, sukulaista ja ystävää kirjoittavat hänestä ja hänen elämästään monissa eri konteksteissa.

22,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: Med mission som livsuppgift

Additional information

Dimensions 1 × 15 × 21 cm