Jubileumshistorik: Åbo Akademi och kunskapen

Jubileumshistoriken omfattar tre volymer om ett sekel av forskning, undervisning och vardagsliv vid akademin.

Åbo Akademi och kunskapen Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918-2018

Red.: FD Laura Hollsten

Bildred.: Annette Landen

Antologin studerar skapandet av ny kunskap vid Åbo Akademi. Olika discipliner har varit betydelsefulla under olika epoker. Nya läroämnen har uppstått medan andra lagts ned. Artiklarna i volymen identifierar vetenskapshistoriskt betydande händelseförlopp och brytningspunkter vid Åbo Akademi. Artiklarna behandlar bl.a. övergripande vetenskapliga tankemönster som dominerat olika epoker, förhållandet mellan vetenskap och teknologi, samt betydelsen av både formella vetenskapliga nätverk och informella sociala relationer inom forskarsamfundet.

Pris: 20 euro / volym för ÅA-personal och -studerande (OBS! ÅA-personal och -studerande kan köpa endast en uppsättning av historiken till det reducerade priset, dvs. en (1) bok av respektive volym), 40 euro / volym för övriga.

Om du väljer Hämta-alternativet kan boken avhämtas från Fastighetsservice i Gripens 1. våning i Åbo / Fastighetsservice i Academill 1. våning i Vasa.

40,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: Jubileumshistorik: Åbo Akademi och kunskapen

Additional information

Weight 1,096 kg
Dimensions 4 × 18 × 24,7 cm