Is – på olika vis

Is – på olika vis

Nils Erik Villstrand & Kasper Westerlund (red.)

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 37, Åbo 2022

Inbunden, rikt illustrerad, 172 sidor.

ISBN 978-952-12-4156-7

När isen lägger sig som ett golv över fjärdarna utgör den både ett isolerande och ett sammanlänkande element. Det här klassiska motsatsförhållandet med fantastiska möjligheter å ena sidan och stora utmaningar och oöverkomliga hinder å den andra, skapar i det närmaste oändliga öppningar till intressant forskning.

För den som lever i samspel med havet, som fiskare, säljägare eller sjöfarare i nordliga vatten är en välutvecklad och mångsidig kunskap om is ett obligatorium. Ur ett större klimathistoriskt perspektiv har vi idag all orsak att uppmärksamma vad som hänt och händer med isen.

Avsikten med boken Is – på olika vis är inte att ta upp det mångdimensionella temat is till behandling med en ambition att vara uttömmande, utan att anlägga en rad kulturella perspektiv på det utgående från de tre nyckelbegreppen kunskap, möjlighet och utmaning. Det övergripande perspektivet är nordiskt och skribenterna representerar universitet, museer och organisationer i Finland, Sverige och Norge.

I boken medverkar Jorma Ahvenainen, Martin Eriksson, Per Hallén, Fredrik Nilsson, Stefan Norrgård, Per G. Norseng, Johan Porsby, Nils Erik Villstrand och Kasper Westerlund.

Samtliga bidrag i boken har genomgått anonymiserad kollegial granskning.

30,00 

(incl. VAT 10%)
Product Code: Is på olika vis