Heliga sång som samman oss band

Kyrkliga sångfester i Nykarelby 1923-1939 i deras politiska, kyrkliga och musikaliska kontext

Mats Björkstrand

Kyrkohistoriska arkivet vid åbo Akademi, Meddelanden 51, Åbo 2020

De allmänna profana sångfesterna i Svenskfinland har presenterats i ett flertal skrifter. De profana sångfesterna i österbotten har för sin del behandlats i de lokala sång- och musikförbundens respektive historiker. De kyrkliga sångfesterna har däremot ännu inte blivit föremål för någon mer ingående analys. Därför känns det nödvändighet att utforska de kyrkliga sångfesternas uppkomst, innehåll och betydelse, eftersom de har haft – och fortfarande har – betydelse för utvecklingen av den kyrkomusikaliska verksamheten i Borgå stift.

I den här avhandlingen klargöras hur de kyrkliga sångfesterna i Nykarleby uppkom och vilken utformning de fick under åren 1923-1939. Dessutom klarläggs vilken betydelse de kyrkliga sångfesterna i Nykarleby fick för sin samtid.

18,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: Heliga sång som samman oss band

Additional information

Weight 0,419 kg
Dimensions 1 × 17,5 × 25 cm