Studieintyg och avskrifter

Åbo Akademi uppbär avgift för viss service till personer som inte för tillfället bedriver studier. Med detta avses personer som inte har gjort terminsanmälan eller personer som saknar studierätt vid akademin (Rektors beslut 8.1.2013).

Till den lägre avgiftsklassen hör bl.a.

  • Studieprestationsutdrag
  • Betygskopia
  • Kopior av äldre studiehandböcker och kursbeskrivningar
  • Verifiering av examina avlagda vid ÅA
  • Andra intyg/utredningar som kräver en mindre arbetsinsats av ÅA

OBS! Du bör vara i kontakt med det fakultetskansli som ansvarar för intyget innan du betalar!

Se kontaktuppgifter här.

Från 35,00 

(inkl moms 0%)
Product Code: Studieintyg och avskrifter