Registerbeskrivning

1. Registrets ägare

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3

20500 ÅBO

2. Kontaktperson för registret

Nätbutiksansvarig Jenny Engdal

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3

20500 ÅBO

3. Registrets namn

Åbo Akademis nätbutik

4. Registrets syfte

Registrets syfte är att upprätthålla kundregister för Åbo Akademis nätbutik och behandling och arkivering av kundens beställningar. Registret används även för uppföljning och spårning av förkomna leveranser. Uppgifterna kan användas vid utvecklingen av nätbutiken och för statistiska ändamål. Personuppgifterna behandlas enligt gällande personuppgiftslag. Registrets uppgifter kan användas som målgrupp i reklamsyfte för Åbo Akademis nätbutik utan att lämna uppgifterna till utomstående part. Åbo Akademi har rätt att handha registrets uppgifter som en elektronisk eller utskriven förteckning, förutsatt att kunden inte uttryckligen nekar till att uppgifterna får användas för detta ändamål. Med förteckning avses t.ex. postningsetiketter för direktreklam. Kunden har rätt att vägra att uppgifterna används genom att meddela om detta till Åbo Akademis nätbutik per e-post till adressen shop@abo.fi eller direkt till den registeransvarige.

5. Registrets innehåll

Personregistret innehåller följande uppgifter:

  • (Företagets namn)
  • (Företagets VAT-nummer)
  • Kundens för- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Uppgifter om behandlade beställningar
  • Beställningens/leveransens uppföljningsuppgifter

6. Utlämnande av registrets uppgifter

Registrets uppgifter kan utlämnas till Åbo Akademis interna bruk samt till marknadsföring av produkter, tjänster, evenemang och utbildning. Registrets uppgifter utlämnas inte åt utomstående.

7. Registrets skyddsmekanismer

Användning av registret kräver autentisering i och auktorisering för den administrativa delen av Åbo Akademis nätbutik. Registret upprätthålls på en skyddad serveromgivning.