John Vikström under nio årtionden : Från teologie studerande till ärkebiskop emeritus

John Vikström under nio årtionden : Från teologie studerande till ärkebiskop emeritus

Författare: Hannu Mustakallio

ISSN: 0355-6069

ISBN: 978-952-12-4148-2

Serie, nummer och tryckår: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, Meddelanden 53, Åbo 2022

John Vikström har haft en lång karriär som biskop i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under åren 1970–1998. När han tillträdde som biskop i Borgå stift år 1970 var han endast 39 år gammal. År 1982 blev han ärkebiskop i Åbo ärkestift. Redan under barndomen och studieåren fick Vikström en mångsidig vägkost för sina kommande uppgifter. Under hans sexton år långa ärkebiskopsperiod genomfördes många stora reformer såsom nya psalmböcker, en ny finsk bibelöversättning, en ny kyrkolag, prästvigningen av kvinnor och en förnyelse av kyrkans heraldik. Som emeritus har John Vikström flyttat till ”åskådarläktaren”, där han fortfarande kommenterar frågor som berör hans kära kyrka och frågor som intresserar honom i allmänhet. Han har behandlat tro och tvivel, sjukdom och åldrande samt samhälleliga och etiska frågor. Han har fortsatt sin litterära verksamhet och har ofta uppträtt som en uppskattad talare i de mest olika sammanhang.
Hannu Mustakallio (f. 1951) är professor emeritus. Han har bland annat verkat som professor i kyrkohistoria vid Joensuu universitet, sedermera Östra Finlands universitet, åren 2003–2019.

15,00 

(inkl moms 10%)
Product Code: John Vikström under nio årtionden

Ytterligare information

Vikt 0,160 kg
Dimensioner 0,5 × 15 × 21 cm