Återinskrivningsavgift (läsårsanmälan)

Examensstuderande och doktorander skall antingen närvaro- eller frånvaroanmäla sig för varje läsår. Du som redan är inskriven vid Åbo Akademi och studerar för en examen skall anmäla dig elektroniskt för 2021-2022 senast den 3.9.2021 kl. 15:00.
Om du inte har gjort läsårsanmälan (närvaro- eller frånvaroanmälan) för det nuvarande läsåret inom utsatt tid, ska du anhålla om återinföring. Att bli återinförd i matrikeln kostar 35 euro.
Grundexamensstuderande behöver därtill betala kåravgiften för att kunna närvaroanmäla sig. Kåravgiften för läsåret 2021-2022 är 64 euro.
Om det är mer än ett läsår sedan du gjort läsårsanmälan behöver du bifoga en studieplan (grundexamensstuderande) eller forskningsplan (forskarstuderande) till din anhållan över dina fortsatta studier. Det här innebär också att din anhållan behandlas av fakultetskansliet respektive forskningsservice, och behandlingstiden är därför längre.
Läs mera om återinföring i matrikeln här.
Läs mera om anmälning här.

35,00 

(inkl moms 0%)
Product Code: