Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ

Redaktörer: Jakob Dahlbacka och Kim Groop

Religion and Memory Serie: Studies on Religion and Memory Nr. 3

ISBN: 978-952-12-3562-7

ISSN: 2342-7159

400 sidor

För många kristna väckelserörelser har det kollektiva minnet en stor betydelse. I dessa rörelsers syn på sig själva och sin verksamhet gör sig ofta två perspektiv särskilt gällande. Dels relaterar rörelserna till ett mer universellt kristet budskap och till bibliska episoder och personer. Dels innehar lokalt förankrade och mera sentida händelser – såsom rörelsernas ursprungsberättelser – en central roll när det kommer till gruppernas självförståelse och sammanhållning. Vare sig det handlar om avlägsna eller närliggande händelser ingår ursprungsminnet ofta som en naturlig och självklar del av väckelserörelserna och deras identitet. I boken studeras nordiska kristna väckelserörelser som kollektiva minnesgemenskaper. Härmed uppstår ett möte mellan väckelsehistorisk forskning och kulturell minnesforskning. I tolv artiklar studeras minne och tradition i olika väckelsesammanhang i Norge, Sverige och Finland. Studies on Religion and Memory är en skriftserie kopplad till nätverket Religion and Memory (relmem.net). Skriftserien publicerar undersökningar i mötet mellan teologi och religionsvetenskap samt kulturell minnesforskning och historiebruk.

28,00 

(inkl moms 10%)

I lager

Product Code: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ

Ytterligare information

Vikt 0,455 kg
Dimensioner 2,4 × 14,7 × 21 cm