Jubileumshistorik: Åbo Akademi och samhället

Jubileumshistoriken omfattar tre volymer om ett sekel av forskning, undervisning och vardagsliv vid akademin.

Åbo Akademi och samhället Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918-2018

Red.: Docent Henry Nygård och FD Anders Ahlbäck

Bildred.: Annette Landen

I antologin beskrivs Åbo Akademi både som en aktör i samhället och som en institution vars struktur och verksamhet formats av det omgivande samhället. Artiklarna i volymen frågar vad samhällsförändringarna inneburit för akademin och hur akademin påverkat den regionala samhällsutvecklingen i det svenskspråkiga Finland. Artiklarna behandlar bl.a. språkets och platsernas betydelse, finansiering och maktstrukturer, vardagsliv, rekrytering av studenter och lärare, samverkan med näringslivet och expertkunskapens olika roller i samhället.

Pris: 20 euro / volym för ÅA-personal och -studerande (OBS! ÅA-personal och -studerande kan köpa endast en uppsättning av historiken till det reducerade priset, dvs. en (1) bok av respektive volym), 40 euro / volym för övriga.

Om du väljer Hämta-alternativet kan boken avhämtas från Fastighetsservice i Gripens 1. våning i Åbo / Fastighetsservice i Academill 1. våning i Vasa.

40,00 

(inkl moms 10%)

I lager

Product Code: Jubileumshistorik: Åbo Akademi och samhället

Ytterligare information

Vikt 1,096 kg
Dimensioner 4 × 18 × 24,7 cm