Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 36, åbo 2020

Inbunden, rikt illustrerad, 156 sidor

Boken Åländska kvinnor i färjerederiernas tjänst – om kvinnorna i serviceverksamheten ombord 1959-1985 bygger huvudsakligen på intervjuer som författaren Agneta Karlsson gjort med ett tjugotal kvinnor som under olika tider och i skiftande befattningar varit anställda inom serviceverksamheten (intendenturen) ombord på passagerarfartyg och bilfärjor i trafik mellan Finland, Åland och Sverige.

Utgående från de åländska kvinnornas erfarenheter intresserar sig Karlsson bland annat för frågor om vilka drivkrafter som låg bakom kvinnornas beslut att gå ombord (och att stanna kvar), livet ombord, attityder, familjeliv och sociala uppoffringar samt kvinnornas sjömanskap och -identitet. Karlssons studie är unik då den behandlar en central yrkesgrupp inom en betydande sjöfartsnäring, en grupp som i praktiken lämnats utanför all tidigare forskning inom området.

Ekon.dr Agneta Karlsson har gjort en lång akademisk karriär som forskare och utbildningsansvarig vid Lunds universitet, Handelshøskolen i København (CBS) och Handelshøyskolen BI i Oslo.

29,00 

(inkl moms 10%)

I lager

Product Code: Åländska kvinnor