Färjefart

Kasper Westerlund (red.)

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid åbo Akademi 33, åbo 2012

Häftad, 171 sidor

ISBN 978-952-12-2568-0

Färjetrafiken mellan Finland och Sverige har tidigare behandlats i ett flertal översiktsverk och rederihistoriker. Syftet med den här boken är att lägga fram nya perspektiv på ett för många bekant fenomen, fylla luckor och stimulera till fortsatt forskning.

I boken medverkar historiker, etnologer, konstvetare, filologer och sjöfartsjournalister. I sina bidrag behandlar de bl.a. fartygens arkitektoniska utveckling, varför övergången från traditionella passagerarfartyg till moderna bilfärjor skedde så sent hos oss och hur den kraftiga expansionen under 1970-talet lade grunden för den moderna kryssningstrafiken. Nordiska rådets arbete för att integrera färjelinjerna i det europeiska vägnätet, vilka namn man valde för färjorna och hur namnen bidrog till att skapa bolagens image är andra frågor som lyfts fram. Övriga aspekter som behandlas är sjömanskulturen ombord på färjorna, Kvarkentrafikens uppgång och fall och hur skärgårdsbåtarna lyckades hålla sig kvar på traden mellan Åbo och Mariehamn bokstavligen i skuggan av de stora färjorna.
Det som under slutet av 1950-talet inleddes med pionjäranda och under blygsamma förhållanden har vuxit till en nöjesindustri som idag sysselsätter tusentals personer och som på årsbasis lockar över nio miljoner passagerare.

20,00 

(incl. VAT 10%)

In stock

Product Code: Färjefart

Additional information

Weight 0,419 kg
Dimensions 1 × 21 × 22 cm